Ledningssystem

Nu har startskottet gått!

 

Vi har påbörjat ett Ledningssystem enligt:

-Kvalitet ISO9001:2015

-Miljö ISO9001:2015

-Arbetsmiljö ISO45001:2018

 

Vårt mål är att bli certifierade kvartal 1, 2019.

Back To Top