Vi tar ansvar för kvalitet & miljö

Företaget har för att tydliggöra vårt kvalitets-och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets-och miljöledningssystem.

I Maj 2023, beräknas vi vara ISO-certifierade!

Kvalitet och miljö ISO9001/14001:2015.

Miljöklassade fordon

Vi använder endast miljöklassade bilar enligt EU:s direktiv med normerna Euro 6 för att minska mängden utsläpp.

Ordersystem

Företaget har tillsammans med anställda utformat ett alldeles eget ordersystem. Detta för att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att jobba i.

All nödvändig information för att kunna utföra arbetet finns där. Detta för att minimera eventuella fel.

Papperslöst

Vi vill värna om miljön och försöker arbeta så pappersfritt som möjligt.

Vi skickar helst ut information, fakturor mm via e-post.

Detsamma gäller för våra leverantörer, vi tar i första hand emot fakturor till inbox.lev.300305@arkivplats.se

Den rena staden

En förutsättning för en levande och ren stadsmiljö är att renhållning och naturrenhållning är av hög standard och fungerar tillfredställande. Vi bidrar på alla sätt vi kan genom att hjälpa till med renhållningen i staden.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Back To Top